Ny Navneliste

Vi har lavet nogle forbedringer af brugervenligheden omkring navnelisten i Picasso Digital, som vi kalder ‘Ny navneliste‘.
Du får 2 nye genveje til at indtaste mobilnummer, email og pasnummer, som før skulle indtastes i Navneliste-extra fields.

Der er 2 nye genvejsmuligheder:
•  Indtaste værdier for en enkelt række i navnelisten
•  Indtaste værdier for hele navnelisten.

Indtaste værdier for en enkelt række:

Placer din curser i Last name og tast + og derefter tab

Du får nu en dialog boks frem hvor du kan se eller ændre extra info. Når du trykker OK, vil de indtastede værdier kopieres til rækken med ’+’ i Last name.

 

 

Indtaste værdier for hele navnelisten

Man kan også indtaste værdier til hele navnelisten på en gang.

Aktiver Navneliste-fanen og højreklik på den.

Nu fremkommer en dialogboks med hele navnelisten i et grid du kan ændre i. 

De indtastede ændinger/udfyldninger gemmes ved klik på OK

 


 Hvis navnelisten mangler udfyldning af navne, og man prøver at skifte fane eller gemme, fremkommer denne dialog:

Hvis man vælger ’Type in name, phone and mail’ får du også ovenstående skærmbillede med navnelisten du kan udfylde eller rette i.

Bemærk:

Cell phone, Email og Passport-felterne vises kun, hvis felterne er sat op til at blive vist i Namelist – Extra fields i HotelSetup.
Denne setting findes i:
HotelSetup->Basic->Name list: